HansPetter.no :blogg

MariaDB, Homebrew & MacOS: «MySQL server has gone away»

Når jeg laster inn en sql-fil i MariaDB / Mysql (1,5GB) så fikk jeg følgende feilmelding:

ERROR 2006 (HY000) at line 5778: MySQL server has gone away

Opprett filen: ~/.my.conf med følgende innhold:

[mysqld]
max_allowed_packet= 64M
wait_timeout= 6000

$ mysql.server restart