Tradisjons-nyttårs-blogging

Hei folkens, det er 1. januar! Blir kanskje feil å kalle det tradisjonsblogging når det er 5 år siden sist? Intensjonen har vært er å starte opp igjen hvert år.

Sett i julen 2017:
- The Crown, sesong 2. Bedre enn sesong 1.
- The Marvelous Mrs. Maisel, på Amazon Prime. Veldig, veldig bra!

Planer for 2018:
- Forum-plattform
- Gruppesamarbeids-plattform
- Noe foto-relatert

Ting skjer i 2018! Endelig. Jynx?

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • You can use Markdown syntax to format and style the text. Also see and Markdown Extra for tables, footnotes, and more.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options