Nytt kommentarspamfilter: Mollom

Jeg har tideligere benyttet Akismet fra selskapet bak Wordpress, men siden Akismetmodul til Drupal 6 fortsatt mangler tenkte jeg at jeg skulle prøve noe nytt.

Mollom er en ny tjeneste som er utviklet av Dries Buytaert (han er også opphavsmann til Drupal-prosjektet) og Benjamin Schrauwen. Alle poster får en score, også kan en filtrere hva en tillater offentligjort på grunnlag av denne. Om Mollom ikke klarer å bestemme seg for om teksten som testes er spam eller ham(ønsket), så blir brukeren utfordret til en såkalt captcha-test, der en må skrive av noen tall og bokstaver. I tillegg til spam-kontroll, så kan Mollom også være en god støtte når det kommer til kvaliteten på brukerbidratt innhold, som kommentarer.

Nå skal jeg i første omgang teste spam-filtreringen, også får jeg se om jeg senere tester ut kvalitetskontrollfunksjonaliteten i en annen sammenheng.

Det jeg da mener å si med alt dette, er at kommentarer kan nå igjen postes uten at en trenger addere seg frem til innsending.

Interessant løsning. Selv har

Interessant løsning. Selv har jeg nylig byttet fra ingen beskyttelse og masse spam til simpel hjemmelaget beskyttelse og ingen spam.

Ulempen med populær programvare er at det er så veldig attraktivt å knekke ;)

Denne kommentaren ble forøvrig mistenkt for å være spam. Tar kanskje litt tid å trene filteret? :)

Det er ikke utenkelig at

Det er ikke utenkelig at filteret må trenes. Jeg vet fra tidligere at enkelte epost-spamfiltre har problemer med æøå, hvis der er for mange “spesialtegn” så øker sjansen for at det er spam. I

Interessant løsning du har der, jeg har også sett en annen der en legger til et URL-felt og setter det til display:none med CSS. Spammere elsker URL-felt.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • You can use Markdown syntax to format and style the text. Also see and Markdown Extra for tables, footnotes, and more.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options