Hvordan få MarsEdit 2.0 til å fungere med Drupal, uten bloggmodulen

Det går litt trått med bloggingen her, så kanskje en bloggverktøy som MarsEdit 2.0 er det som skal til? Med MarsEdit så kan jeg administrere bloggen, og poste nye blogginnlegg rett fra skrivebordet, uten å åpne nettleseren.

Men det var ikke helt rett fram å få MarsEdit til å poste standardartikler til Drupal. MarsEdit ser ut til å automatisk ville poste til brukerens blogg, noe som krever at flerbrukerbloggmodulen, er aktivert. Jeg er bare meg på bloggen min, så jeg ønsker ikke å ha HP's blogg som en seksjon av bloggen min.

Så, hvordan få MarsEdit til å fungere likevel?

  1. Aktiver Blog-API-modulen.
  2. Konfigurer Blog-API-modulen, aktiver Story (standard Drupalinstallasjon)
  3. Opprett webloggen i MarsEdit.
  4. Høyreklikk kontoen i MarsEdit, velg 'Edit Settings', og i Blog-ID feltet skriver du 'story' (uten tøddler).

Så er det bare å poste!

Dette blogginnlegget er skrevet, og postet i MarsEdit.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • You can use Markdown syntax to format and style the text. Also see and Markdown Extra for tables, footnotes, and more.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options