Stopp!

Scott Stratten forteller sin personlige historie om viktigheten av å stoppe opp, før det blir for sent. Kroppen din trenger å stoppe opp; barna dine trenger at du stopper opp; du sjøl trenger å stoppe opp, være tilstede i deg selv, med deg selv, akkurat der du er. Føler du deg stresset i hverdagen så håper jeg du vil sette av 15 minutter og se klippet over (også verdt det om du ikke stresser).

Historien er rørende og godt fortalt, men slutten er noe jeg har erfart gang på gang: Det barn ønsker mest av alt er tid sammen. Å være sammen med barn krever ikke en masse aktiviteter og planlegging, selv om det kan være veldig kjekt når en har overskudd til det – tilstedeværelse er det eneste som er nødvendig.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • You can use Markdown syntax to format and style the text. Also see and Markdown Extra for tables, footnotes, and more.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options